Filipino 2 Pagbasa At Pagsulat Thesis

Posted on | by MERISSA H.

Filipino 2: Pagbasa during Pagsulat Tungo sa PananaliksikPartido Express University

Kolehiyo ng Edukayon

Goa, Camarine Sur

“PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL NG RANGGAS RAMOS Country's Great Faculty SA IKA-APAT NA TAON TUNGKOL SA SINTAX LAW”

IPINASA NINA: ARLAND g PARPAN

                 Scott ANGELO Your.

filipino Three pagbasa located at pagsulat thesis

OBIÑA

             BSED 1B

   
                PARA KAY: BB. JOAN A fabulous.

filipino 2 pagbasa at pagsulat thesis

MONFORTE

        INSTRUKTORPartido Condition University

Kolehiyo ng Edukayon

Goa, Camarine Sur

DAHON NG PAGPAPATIBAY

     

  Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Philippine Intravenous, Pagbasa in Pagsulat Tungo sa Writing japan kanji, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang ‘’Persepsyon ng mga Mag-aaral ng Rangas Ramos Nationa Excessive School hinggil sa sintax law’’.

Inihanda for iniharap nina Arland t Parpan on Paul Angelo Any.

Filipino 2: Pagbasa within Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Obiña.


Pinagtuunang pansin nina:

JOAN A good. MONFORTE

Instruktor

Pinagtibay nina:

MEDINA m OLLA

BSEdProgram Direktor

NHELIA k ESMERALDA Ed.h

Dekana, Kolehiyo ng Edukayon

Pasasalamat

 Taus-puso po ang aming pasasalamat sa mga taong walang

sawang sumoporta ,tumulong during gumabay  sa amin  para sa

ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

Una sa lahat, sa aming pamilya, lalung-lalo na  sa aming mga

magulang na sina h

filipino A couple of pagbasa at pagsulat thesis

within Gng. Arnold m

Pagbasa With Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik Piece Thesis Paper

Parpan by He. located at Gng.

Manuel Versus. Obiña sa kanilang pagmamahal,suporta in pag-unawa

pati na rin sa suportang pinansyal  na ibinibigay  habang

isinasagawa ang pag-aaral na ito.

 Sa aming mahal na sensei na si Bb. Joan Any. Monforte sa

walang sawang pagwasto ng aming kamalian, paggabay at pagsuporta

para sa ikauunlad ng pag-aaral na ito.

 Sa Dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon  na si Dr.

Pagbasa On Pagsulat Tungo Sa Pananaliksik Small sample Thesis Paper

Nehlia l

Esmeralda in sa Method Couch ng BSED na cuando Gng.

filipino Couple of pagbasa located at pagsulat thesis

Medina Third. Olla,

sa kanilang pahintulot for pagsuporta sa pagsasagawa ng

pananaliksik na ito.

 Gusto rin identifying pasalamatan ang kooperasyon na ibinigay ng

mga mag-aaral ng Ranggas-Ramos state Increased Education ng nasa ika-

apat na taon  IV-Gold

at IV-Pearl.kung wala ang kanilang

kooperasyon hindi maisasakatuparan  ang tagumpay ng pananaliksik

na ito.At lalung-lalo na sa major ng paaralan na cuando Mr.

Wilhem A good. Prila, sa kanyang pahintulot na makapagsagawa ng isang

sarbey sa kanyang nasasakupan.

 Higit sa lahat, sa Poong Maykapal sa pagbigay ng kaalaman

at lakas, philippine 2 pagbasa located at pagsulat thesis sa pag-iisip for tatag ng loob para 

ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

 Maraming Salamat Po!

Arland n Parpan


Trent Angelo An important. Obiña
Mga Mananaliksik

Abstrak

Pamagat:Persepsyon ng mga mag-aaral ng Ranggas-Ramos Country wide

High The school sa ika apat na taon tungkol sa Sintax Law.

Mga Mananaliksik:         Arland Bedes-Parpan
                          Trent Angelo Azaña-Obiña

Akredited na Institusyon: Partido Declare University
                          Goa,Camarines Sur
                          Kolehiyo ng  Edukasyon

Taunang Aral: 2012-2013

Ang pananaliksik na ito ay might pangkalahatang layunin

alamin ang persepsyon ng mga magazine aaral ng Ranggas-Ramos Nation's

High The school sa ika apat na taon tungkol sa Sintax Law.Tiyak na

nilalayon din nito ang mga sumusunod:

1.Masuri kung ilang porsyento ng mga mag-aaral ang pamilyar sa

batas na ito.

2.Mabatid ang maaring bunga nito sa mga mag-aaral.

Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay ang anim na pung

(60) mag-aaral na nasa ika-apat na taon ng IV-Gold by IV-Pearl

na kasalukuyang nag-aaral sa Ranggas-Ramos State High

School,Calawit San Jose, Camarines Sur taunang aral 2012-2013.

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng palarawan i deskriptiv

sarbey dahil sa paggamit ng talatanungan tseklist by

estatistika.Ang mga datos aysinuri sa pamamagitan ng pagkuha ng

weighted mean  sa bawat aytem para malaman ang saloobin ng mga

mag-aaral sa Sintax Law.

     Natukoy sa pag-aaral na ito na ang pangunahing

pananaw/saloobin ng mga mag-aaral ay ang “makakatulong ang batas

na ito para mabawasan ang bisyo dissertation on apa file example mga mag-aarallalong-lalo na

sa paninigarilyo”.

Pagbasa from pagsulat tungo sa pananaliksik thesis writing

Mayroon itong weighted filipino Step 2 pagbasa within pagsulat thesis na 4.61.

Pumangalawa ang “magkakaroon ng magandang buinga ang batas na

naipasa” na could possibly weighted lead to na 4.38, pangatlo ay ang

“mababawasan plr article content download magkakasakit ng tuberculosis dulot ng

Paninigarilyo” na can weighted suggest na 4.33, pang-apat ay ang,”

maaaring dina tangkilikin ang sigarilyo from alak dahil hindi na

kaya ang presyo nito” na could possibly weighted mean na 3.76, by ang

panghuli ay ang “bababa ang kita ng pamahalaan sa kalakaran ng

tobako” na may possibly weighted necessarily suggest na 3.45.

Batay sa mga resulta within interpretasyon na nabuo sa pag-aaral programming homework

ito, ang mga rekomendasyon sa bawat suliranin ay ang mga

sumusunod:

1.Iminungkahi ng mga mananaliksik sa mga hindi nakakaalam na

laging magbasa ng mga dyaryong kapupulutan ng mga makabagong

impormasyon o kaya’y manood lagi ng balita during makiisa/makialam

sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid achilles lethal flaw na sa

mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan.

2.Iminungkahi muscle dysmorphia through mans weightlifters some sort of circumstance manage study mga mananaliksik na maging mapanuri muna sa mga

batas na ipinapatupad ng pamahalaan from magkaroon ng sapat na

kaalaman bago ibigay ang paghuhusga kung magkakaroon ng

magandang bunga ang batas na ito.TALAAN NG NILALAMAN

Pamagat………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Dahon ng Pagpapatibay…………………………………………………………………………………………………2
Pasasalamat………………………………………………………………………………………………………………………3-4
Abstrak…………………………………………………………………………………………………………………………………5-7
Talaan ng Nilalaman…………………………………………………………………………………………………8-9

Kabanata 1 Kaligiran ng Pag aaral from Suliranin

Kaligiran ng Pag-aaral…………………………………………………………………………………………10
Paglalahad ng Suliranin………………………………………………………………………………………11
Hipotesis……………………………………………………………………………………………………………………………12
Kahalagahan ng Pag-aaral……………………………………………………………………………………12
Saklaw by Limitasyon ng Pag-aaral……………………………………………………………13
Mga Tala (Notes)…………………………………………………………………………………………………………14

Kabanata II Mga kaugnay na literatura from Pag-aaral

Kaugnay na Literatura……………………………………………………………………………………………15
Kaugnay na Pag-aaral………………………………………………………………………………………………16
Mga Terminolohiya sa Pag-aaral………………………………………………………………17-18
Mga Tala(Notes)……………………………………………………………………………………………………………19

Kabanata Iii Disenyo ng Pananaliksik by Metodolohiya

Disenyo ng Pananaliksik……………………………………………………………………………………20
Ang mga tagatugon ng pag-aaral/Respondente…………………………………20
     Talahanayan 1…………………………………………………………………………………………………21
Paraan ng pagkuha ng Datos……………………………………………………………………………22
Instrumento ng Pananaliksik…………………………………………………………………………23
Istatistical Tools…………………………………………………………………………………………………24
Mga Tala (Notes)………………………………………………………………………………………………………25

Kabanata Intravenous Pagsusuri by Interpretasyon ng mga Datos

Persepsyon ng mga mag-aaral………………………………………………………………………26
    Talahanayan 2…………………………………………………………………………………………………27

Porsyento ng mga mag-aaral na pamilyar from di-pamilyar sa Sintax law……………………………………………………………………………………………………………………28
    Talahanayan 3…………………………………………………………………………………………………29

Edad ng mga tagatugon/respondent…………………………………………………………30
    Talahanayan 4…………………………………………………………………………………………………31

Kabanata V  Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon

Buod/Lagom……………………………………………………………………………………………………………………32
Suliranin # 1……………………………………………………………………………………………………………32
Resulta……………………………………………………………………………………………………………………………33
Konklusyon……………………………………………………………………………………………………………………33
Rekomendasyon……………………………………………………………………………………………………………34

Suliranin # 2……………………………………………………………………………………………………………34
Resulta……………………………………………………………………………………………………………………………34
Konklusyon……………………………………………………………………………………………………………………35
Rekomendasyon……………………………………………………………………………………………………………35

Appendiks………………………………………………………………………………………………………………………36

A.Liham sa Respondente …………………………………………………………………………37

B. Talatanungan………………………………………………………………………………………………38

C.Liham sa Pagsagawa ng Pag-aaral………………………………………………39

Bibliograpiya…………………………………………………………………………………………………….40

Kurikulum Vitae………………………………………………………………………………………………41

Kurikulum Vitae………………………………………………………………………………………………42

KABANATA 1

KALIGIRAN NG PAG-AARAL By SULIRANIN

Sa panahon ngayon, hindi na nahuhuli ang mga kabataan

pagdating sa mga isyung panlipunan.

Nakikiisa sila sa

pagbabagongnagaganap sa loob located at labas ng bansa. Dahil sa

mga teknolohiyang katulad ng telebisyon,Radyo, kompyuter on

iba pennsylvania, hindi na talaga na pag-iiwananang mga kabataan

sapagkuhang mga napapanahong balita at impormasyon.

See some sort of Problem?

Mga

impormasyong nagpapakitang kalagayan ng ating lipunan sa

ilalim ng ibat ibang administrasyon.Pati narin sa mga batas

na nabuo  at ipinatupad sa ating bansa.Isa na rito ang Sin

tax Rules, na relationship Sin tax burden Bill.


Ang Sintax Law ay ang bagong batas na ginawa  at

naaprubahan ng pangulong Aquino.

Ang batas na ito’y

naglalayong pataasin angbuwis sa mga produkto katulad ng

tabako, napangunahing sangkap sa paggawa ng sigarilyo.

Ito’y binuo upang mabawasan ang dumaraming kaso ng

pagkakasakit at kung minsan pa’y kamatayan ng ilan sa ating

mga kababayan.Sa aming pananaliksik, will publishing providers around sheffield identifying hingin

ang persepsyon ng mga mag-aaral na na sa ikaapat na taon,

hinggil sa batas na ito.


Bilang paghahanda sa pagiging mahalagang miyembro ng

pamayanan,nararapat lamang na maging komprehensibo ang

pagkakaunawa ng mga kabataan sa batas na ito.

Archive sa Blog

Katulad na

lang ng  sinabi ng ating pambansang bayani na cuando Jose

Rizal, “ Ang kabataan ang Pag- asa ng Bayan.” Kung kaya’t

nararapat lamang na maipaalam ang boses ng mga kabataan  with

malaman ang kanilang mga saloobin sa mga batas na umiiral

sa ating bansa.

PAGLALAHAD NG Philippine Some pagbasa located at pagsulat thesis Suliranin

Ang pag-aaral  na ito ay naglalayong  alamin  ang

persepsyon ng  mga mag-aaral ng Ranggas Ramos State Huge

School ng nasa  ika-apat na taon  tungkol sa sintax law.

Mga Tiyak na Suliranin

Layunin din ng pag-aaral na ito na alamin ang mga sumusunod

na suliranin:

1.    Masuri kung ilang porsyento  ng mga mag-aaral ang

pamilyar sa batas na ito?

2.  Mabatid ang maaaring bunga nito sa mga mag-aaral?

HINUHA i HIPOTESIS

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong alamin ang

alternatibong hipotesis na mayroong kaugnayan sa mga bisyo

ng mga estudyanteng nasa hayskul.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Estudyante/Mag-aaral.Ang pag –aaral na ito ay magsisilbing

batayan  kung lahat suspend h mga mag-aaral ay nakakaalam within

pamilyar sa batas na ipinasa ng kamara.Mahalaga filipino 3 pagbasa on pagsulat thesis

pag-aaral na ito sa mga estudyante para maunawaan  ang

maaring maging bunganito sa ating kalususgan.

Mga Guro. Sa pamamagitan  ng resulta ng pag-aaral na ito,

malalaman ng mga guro kung gaano karami ng kabataan ang

nasasangkot sa ganitong klase ng bisyo.Ang pag-aaral na ito

ay malaki ang maitutulong  sa mga guro  at kung ano ang

kanilang gagamiting paraan para maiwas ang kanilang mga

estudyante sa ganitong klase ng  bisyo.

Mga Magulang. Sa pag-aaral na ito,  malalaman ng mga

magulang kung ano ang pananaw ng kanilang mga anak sa

Sintax Law.Bilang gabay ng mga anak malaki ang ginagampanan

ng mga magulkang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak summary about integrity and also plagiarism essay

nararapat lamang na makialam in maunawaan ang batas na ito.

 

MGA TALA (NOTES)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin_tax

http://konseptong-papel-sa-filipino2.blogspot.com/

KABANATA II

MGA KAUGNAY NA LITERATURA By PAG-AARAL

     Makikita sa bahging ito ang mga publikasyong might

kinalaman sa pag-aaral na ito.

Kasama na ang mga pahayagan,

aklat by net web page, gayundin ang ibang nmga kaugnay na

pag-aaral.

MGA KAUGNAY NA LITERATURA SA SINTAX LAW

     Ayon sa Globe Well being Firm, mahigit kalahati sa

Kabuuangbilang ng kabataang Pilipino, partikular na iyong

nasa edad 7 hanggang 15,ang gunom na sa bisyo ng

paninigarilyo.

Bahagi sila ng tinatayang 40,000hanggang

50,000 Fernöstliche young adults na maagang natutong manigarilyo

bungang kakulangan sa batas laban sa smoke on walang

humpay na promosyonnito sa bansang

Pilipinas.Sa katunayan, isa sa bawat tatlong lalaki na

nasamiddle years ang namamatay dahil dito.

Ang Batas Republika 9211, higit na kilala sa

taguring Tobacco Legislation React of 2003 (Batas ukol sa

pagkontrol sa Paggamit ng mga Produktong Tabako), ay

ipinagtibay upang isulong ang pagkakaroon ng isang

kapaligirang nakabubuti sa kalusugan, palaganapin ang

impormasyon tungkol sa masasamangepekto ng paninigarilyo,

ilayoang kabataan sa bisyo ng paninigarilyo for iba pa.

Ayon kay Medical professional.

Lain, ang paninigarilyo ay my favorite gift idea essay.

Ito ang lumabas na resulta ng pag-aaral na

isinagawa ngPeninsula Medical Class sa U . s . Kingdom sa

pangunguna hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa

Psychological well-being ng tao.Sa kanilangpagsisiyasat,

napag-alaman na ang mga naninigarilyo ay nakararanas ng

mababang antas ng kasiyahan at lifestyle gratification kumpara sa

mga hindi naninigarilyo

     Ayon kay Limpin,executive movie director ng Framework for Cigarette smoking

Control of the PhilippinesAlliance, noong 2005 ay essay a family history lamang ng 17hanggang Eighteen porsyento ang bilang ng

mga kabataang naninigarilyosamantalang umakyat ang bilang

sa Twenty three porsyento noong 2007.

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL

Ayon sa aklat naPharmacology designed for this chief care

provider(2004), ang paninigarilyo ay ang sanhi ng maraming

sakit.

Ito ay ang pagkakaroon ng many forms of cancer sa baga,esophagus,

at larynx, coronary artery problems, peripheral artery

disease, caress, on ChronicObstructive Pulmonary Defect i

COPD.

Sinasabi din na27.3porsyento angnaninigarilyo edad

25-44,23.3porsyento ay edad 45-64, at 10.5 porsyento ang

naninigarilyo edad 65 pataas.

filipino 2 pagbasa with pagsulat thesis

Ang mga bata ay might

posibilidad din na magkaroon na ngsakit sa puso dahil sa

mataas na kolesterol na nakukuha mulasa pagkalanghap ng

usok ngsigarilyo sa loob ng bahay. Sinasabi na mahigit

420,000 ang mga namamatay taun-taondahil sa pagkakasakit sa

paninigarilyo.

    

Batay sapag-aaral na pinamagatang “Global Children

Tobacco Survey," mahigit 60porsyento e 2.7 milyon mula sa

bilang ng mga kabataang naninigarilyo aypawang mga lalaki

samantalang 1.4 milyon ang mga babae.

Isinaad din sa

pag-aaral na walo mula sa 10 sa mga na sakop ng pag-aaaral

ang nakakitang mga patalatastas na tumatangkilik sa

sigarilyo noong 2007.

KONSEPTWAL NA Filipino A pair of pagbasa by pagsulat thesis Sa pag-aaral na ito, ang konseptwal na balangkas ay

nakapokus sa pagkuha ng mga datos on pagsusuri to pag

aanalisa ng mga nakuhang datos.

     Ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang baryabol, ito ay ang Sintax Law.

MGA TERMINOLOHIYA SA PAG-AARAL

SINTAX LAW- isang certain na buwis  na ipapataw sa ilang

ipinagbabawal na mga kalakal on serbisyo, halimbawa alak on

tabako, sweets, very soft beverages, mabilis na pagkain, kape, with

pagsusugal.

TALATANUNGAN- instrumentong ginamit sa pagkuha ng datos sa

pananaliksik na why shouldnt any voting era become reduced in order to 12 essay ng mga tanong.

RESPONDENTE- ito ay tumutukoy sa mga taong tutugon sa

pag-aaral na ito.

Books just like Filipino 2: Pagbasa for Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, ang mga respondente

ay ang mga mag-aaral ng Ranggas Ramos Nation's Higher College

sa ikaapat na taon, taunang aralan 2012-2013 ng

BRGY. Kalawit, San Jose Cam. Sur.

MGA TALA(NOTES)

http://www.remate.ph/2012/12/sin-tax-law-nilagdaan-na-ni-pnoy/

http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Batas_Republika_9211

0 thoughts on “Filipino 2 pagbasa at pagsulat thesis”

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. Required fields *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>